Nieuws

Vooruitzichten bestaande huur en koopwoningmarkt Duitsland

Vooruitzichten bestaande huur en koopwoningmarkt Duitsland

 

De Duitse woningmarkt bestaat uit ca 40 miljoen woningen, waarin ongeveer 82 miljoen inwoners worden gehuisvest. In vergelijking met omringende Europese landen is de woningeigendom laag en bedraagt ca 42%. De woningprijzen zijn de afgelopen 10 jaar stabiel gebleven. In vergelijking tot andere Europese landen zijn de Duitse woningen nog steeds ondergewaardeerd en hebben de Duitse woningprijzen weinig tot geen last gehad van de kredietcrisis.

 

Er is in de woningvoorraad sprake van een grote regionale verscheidenheid met allerlei deelmarkten, die sterk verband houdt met de mate van verstedelijking, arbeidsgelegenheid en bevolkingsdichtheid.

Duitsland kent sinds 2003 een teruggang van de bevolkingsgroei, deze zal naar verwachting in 2050 uitkomen op 10-16% krimp van de bevolking. Dit zet de woningmarkt niet in gelijke mate onder druk omdat de groei van het aantal huishoudens sterk blijft stijgen. De nieuwbouwproductie schommelt al jaren rond ca 200.000 woningen, dit jaar zelfs minder dan 160.000, terwijl de vervanging alleen al op 400.000 wordt becijferd. Indien de nieuwbouwproductie niet sterk zal toenemen, zal deze lage productie zeker tot een discrepantie tussen vraag en aanbod leiden.

De Duitse woningmarkt is in 2010 met ca 1% in waarde gestegen en de verwachting is ca 1,5% waardestijging voor 2011. De woningmarkt biedt voor kopers zekerheid tegen inflatie. De Duitse economie is in Europa niet alleen de grootste maar ook de meest potentieel stijgende economie met het minste overheidstekort.

 

Overheidsmaatregelen om werkloosheid te bestrijden hebben geleid tot een sterker consumentenvertrouwen en mate van economische groei. RVG voorziet voor dit en volgend jaar een verdere stijgende huurwaarde van haar woningen die gelegen zijn in de groeigebieden van Duitsland.

 

RVG zit hoofdzakelijk in de groeigebieden van Duitsland. Haar strategie is verkopen en verhuren van betaalbare woningen aan starters onder € 200.000. Ondanks de crisis blijft RVG succesvol in de verkoop en verhuur van haar woningen. Dit valt deels te verklaren door de gehanteerde verkoop en verhuurmethodiek, waarbij woningen doormiddel van minimale investeringen verkoop- en verhuurklaar worden gemaakt en tegen scherpe vraagprijzen in de markt worden gezet en tegen hogere huren worden verhuurd, onder een continue voortgangsmonitoring en strakke budgettering. Bovendien profiteert RVG van de krapte op de woningmarkt, doordat betaalbare nieuwbouw voor haar doelgroep sterk achterblijft terwijl het aantal eenpersoonshuishoudens dat in dit prijssegment woningzoekend is groeit.

 

Gezien het bovenstaande voorspelt RVG voor 2011 een vergelijkbare en betere verkoop c.q. verhuurverwachting ten opzichte van het afgelopen jaar.

 

 


Bezoekadres

Ratio 16
6921 RW Duiven

T 026 - 363 92 55