Nieuws

Vooruitzichten bestaande koopwoningmarkt Nederland

Vooruitzichten bestaande koopwoningmarkt Nederland

 

De Nederlandse woningmarkt verschilt in bepaalde opzichten sterk van de woningmarkt in andere westerse landen. In vergelijking met andere landen is het aantal woningen per 1.000 inwoners in Nederland laag. De woningvoorraad is in Nederland krap bemeten, waardoor er geen buffer is wanneer conjunctuurschommelingen leiden tot een toename van de woningbehoefte. Bij een toenemende vraag is er geen reserve in het aanbod.

 

Er is in de woningvoorraad sprake van een grote regionale verscheidenheid, die sterk verband houdt met de mate van verstedelijking en bevolkingsdichtheid. De woningbehoefte neemt de komende jaren verder toe, vrijwel in een zelfde tempo als de groei van het aantal huishoudens. Van 2003 tot 2010 gaat het om een toename van circa 550.000 eenheden per jaar. Tussen 2010 en 2020 neemt de behoefte toe met circa 50.000 per jaar.

 

De Nederlandse woningmarkt maakt echter moeilijke tijden door. Vooral kopers zijn onzeker: over het huishoudinkomen, de verkoop van de huidige woning, de duur van eventueel dubbele woonlasten en het overheidsbeleid voor de woningmarkt.

Vertrouwen en de mate van economische groei zijn van groot belang voor de Nederlandse woningmarkt. Het consumentenvertrouwen is nog steeds negatief.

Kijken we naar de economische groei, dan is het beeld gematigd positief.

De Nederlandse economie zal dit jaar met 1½% groeien en volgend jaar met 1¾%; een beperkt herstel na de krimp met 4% in 2009. RVG voorziet daarom een traag herstel. Voor dit en volgend jaar verwachten we een verdere stabilisatie tot licht stijgende waarden in de groeigebieden van Nederland. Dit jaar komen we uit op een gemiddelde prijsdaling met 1½% en een groei met 1% in 2011.

 

RVG zit hoofdzakelijk in de groeigebieden van Nederland. Haar strategie is verkopen van betaalbare woningen aan starters onder € 200.000. Ondanks de moeilijke woningmarkt blijft RVG succesvol in de verkoop van haar woningen. Dit valt deels te verklaren door de gehanteerde verkoopmethodiek, waarbij woningen middels minimale investeringen verkoopklaar worden gemaakt en tegen scherpe vraagprijzen in de markt worden gezet, onder een continue voortgangsmonitoring. Bovendien profiteert RVG van de vastzittende woningmarkt, doordat betaalbare nieuwbouw voor haar doelgroep sterk achterblijft terwijl het aantal eenpersoonshuishoudens dat in dit prijssegment woningzoekend is groeit.  

 

Gezien het bovenstaande voorspelt RVG voor 2011 een vergelijkbare verkoopverwachting ten opzichte van het afgelopen jaar.

 

 


Bezoekadres

Ratio 16
6921 RW Duiven

T 026 - 363 92 55