RVG Duitsland

De Duitse vastgoedmarkt

 

De groei van de bevolking is in Europa reeds lange tijd aan het afnemen. Ook in Duitsland zal de bevolkingsgroei naar verwachting verder afnemen en zal de bevolking daarnaast vergrijzen. De vraag naar woningen wordt echter niet alleen bepaald door de omvang en de groei van de bevolking, maar vooral door de groei van het aantal huishoudens. Door de verwachte afname van de gemiddelde omvang van huishoudens zal het aantal huishoudens, ondanks de daling van de omvang van de bevolking, in de toekomst verder stijgen. Hierdoor zal de totale vraag naar woningen in Duitsland naar verwachting ook verder toenemen. Vooral het aantal 1- en 2 persoonshuishoudens zal een stijging laten zien, hetgeen naar verwachting een positieve invloed zal hebben op de vraag naar kleine(re) appartementen.

 

De huizenprijzen en huren zijn in Duitsland in de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Dit staat in schril contrast tot de andere landen in de Europese Unie waar als gevolg van scherpe rentedalingen, kredietverruimingen en koopkrachtstijgingen de woningprijzen vrijwel zonder uitzondering verdubbelden. De Duitse woningmarkt is een interessante vastgoedbeleggingsmarkt in Europa, aangezien prijzen op historisch lage niveaus liggen. Er is dan ook vrijwel geen land in Europa waar de woningmarkt volgens de betaalbaarheidsindex zo goedkoop is als in Duitsland.

 

De relatief beperkte risico‚Äüs van de Duitse woningmarkt als gevolg van de lage prijzen en de stijgende woningvraag, tezamen met de kans op stijging van de prijzen bij een versnelling van de economische groei, maakt beleggen in deze markt aantrekkelijk.

Bezoekadres

Ratio 16
6921 RW Duiven

T 026 - 363 92 55