Inspraak

Inspraak bewoners

 

RVG Woningen vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij hun eigen huisvesting. Uiteindelijk bepalen die een groot deel van hun leefomgeving en weten zij ook het beste hoe dat verbeterd zou kunnen worden. Daarom hecht RVGW veel waarde aan een actieve bewonerscommissie. Als die er niet is, wordt de oprichting daarvan gefaciliteerd. RVGW heeft daarvoor een deskundige in huis, mevrouw van der Veer-Mur. Zij kan ook optreden als intermediair in geval van problemen in de communicatie tussen de bewonerscommissie en de beheerder.

 

De woningen die RVGW overneemt zijn vaak seniorencomplexen’, vertelt Bep van der Veer-Mur, medewerkster bewonerszaken van RGVW. ‘De bewoners zijn oudere mensen die opzien tegen verandering en zich zorgen maken over wat er allemaal gaat gebeuren. Aangezien ik zelf ook niet meer de jongste ben, kan ik me goed inleven en ben ik een goede gesprekspartner. Ik luister naar de problemen en kan er een aantal oplossen doordat RVGW extra budget ter beschikking stelt of door de beheerder aan te spreken. Ik ben natuurlijk toch een vertegenwoordiger van RVGW, dus ik krijg misschien makkelijker dingen voor elkaar dan de bewonerscommissie. Soms zit het in kleine dingen zoals de container een keer extra legen, kapotte lampen vervangen of de ramen laten wassen. De bewoners moeten wel zelf een commissie vormen, een voorzitter leveren, vergaderingen beleggen en dus zelf ook actief zijn.‘

 

Zodra er woningen van een appartementencomplex via individuele verkoop verkocht worden, wordt er een vereniging van eigenaren (VVE) opgericht. RVGW maakt daar dan deel van uit als eigenaar van de huurwoningen. Ook hier zoekt RVGW het overleg met de VVE om de woonomgeving te verbeteren.

Bezoekadres

Ratio 16
6921 RW Duiven

T 026 - 363 92 55