Rechten

Rechten bewoners

 

In het huidige ‘besluit beheer sociale huursector’ van het ministerie van VROM, kortweg BBSH genoemd, staan alle regels die door de woningcorporatie nageleefd moeten worden en de rechten van huurders. Als een vastgoedmaatschappij of projectontwikkelaar een wooncomplex overneemt is ze niet verplicht het BBSH te handhaven.

 

RVG Woningen vindt echter dat er voor de bestaande bewoners niets ten nadele hoeft te veranderen en dat hun rechten gewaarborgd moeten blijven. Derhalve verplicht zij de beheerder van de woningen het BBSH te blijven naleven. De beheerder zal overigens in de meeste gevallen dezelfde zijn als voor de overname, dus ook in die zin verandert en voor de huurder niets. Zie verder de pagina Beheer woningen.

 

Het kan zijn dat huidige huurders niet verenigd zijn in een bewonerscommissie. In dat geval kan RVGW de oprichting daarvan faciliteren en zelfs gelden ter beschikking stellen om bepaalde wensen van de bewoners in te vullen. Meer daarover kunt u lezen op de pagina Inspraak bewoners.

Bezoekadres

Ratio 16
6921 RW Duiven

T 026 - 363 92 55