Beleidskaders

Beleidskaders RVG Woningen

 

Aan wie verkoopt RVG Woningen de woningen (niet).

 

Voor al onze projecten geldt dat de woningen alleen worden verkocht aan de bewoner(s) of, als de woning leeg komt, aan particuliere kopers. Projecten worden niet in verhuurde staat aan derden verkocht. Op deze regel zijn slechts twee uitzonderingen:

  • Als een familielid van een bewoner de woning wil kopen in verhuurde staat. In deze situatie moet de familierelatie schriftelijk aangetoond worden én de bewoner moet schriftelijk verklaren dat hij/zij instemt met de verkoop aan het betreffende familielid;
  • Aan een toegelaten instelling.

RVG Woningen en sociaal beheer

 

Sociaal beheer staat hoog in het vaandel bij RVG Woningen. Om hieraan gestalte te geven worden nagenoeg al onze projecten beheerd door een woningcorporatie.

 

RVG Woningen en het BBSH


Op het gebied van onderhoud en bewonersoverleg conformeren wij ons aan de bepalingen in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

 

RVG Woningen en onderhoud

 

Behalve de verplichtingen die voortvloeien uit het BBSH en overige regelgeving, is RVG Woningen ook vanuit het oogpunt van individuele verkopen alleen maar gebaat bij goed onderhouden woningen. Het komt daarom regelmatig voor dat wij gezien de verkoopstrategie eerder en/of uitgebreider onderhoud plegen dan (verhuur)technisch noodzakelijk is.

Bezoekadres

Ratio 16
6921 RW Duiven

T 026 - 363 92 55