Kopen

Koopovereenkomst

 

RVG Woningen beschikt niet over een standaard contract. Eenvoudigweg omdat de inhoud van de koopovereenkomst wordt bepaald door de wensen van de woningcorporatie.

 

Voorbeelden van wensen van woningcorporaties:

  • Een contingent woningen dient eerst nog 10 jaar voor de huurmarkt beschikbaar te blijven. Na deze termijn mogen de woningen aan de bewoners te koop worden aangeboden.
  • Gedurende drie jaar, te rekenen vanaf het moment dat de overeenkomst is ondertekend, geldt een winstdelingsregeling. Deze houdt in dat als er boven de getaxeerde waarde wordt verkocht een gedeelte van de “meeropbrengst” wordt gedeeld met de woningcorporatie.
  • Voor een termijn van 5 jaar is de maximale huurstijging vastgelegd.
  • De onderhoudsbegroting van de woningcorporatie voor de komende 5 jaar maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst.

Het sociaal beheer na het sluiten van de koopovereenkomst

 

In samenspraak met de verkopende corporatie wordt bezien of de verkopende corporatie het beheer blijft verzorgen of dat het beheer bij een andere corporatie wordt ondergebracht. Bestaande afspraken met bewonerscommissies en derden worden gerespecteerd!

Bezoekadres

Ratio 16
6921 RW Duiven

T 026 - 363 92 55