Woningcorporaties

RVG Woningen biedt woningcorporaties verschillende mogelijkheden om stille reserves te activeren. Veel woningcorporaties staan voor omvangrijke investeringsopgaven. Voor de financiële dekking van aangegane verplichtingen wordt vaak uitgegaan van verwachte opbrengsten uit de individuele verkoop van woningen. Dus zekerheid over de (toekomstige) financiële verplichtingen maar onzekerheid over de daarvoor benodigde inkomsten.

 

Bovendien vergt de individuele verkoop van woningen speciale kennis en kunde. Zowel procesmatig als inhoudelijk. Door RVG Woningen in te schakelen voor het verkooptraject kan het werkapparaat van de corporatie zich op haar kerntaken concentreren. Het gehele proces van de individuele verkopen vormt één van onze kerncompetenties.

 

Producten

 

Wij hebben de volgende producten voor corporaties die kiezen voor een maximale en zekere opbrengst in combinatie met een optimale activering van hun vermogen:

Voor al onze producten geldt dat wij binnen bepaalde beleidsmatige kaders opereren. Een aantal van deze kaders staat op deze website vermeld:

Wilt u meer weten over praktijkervaringen van woningcorporaties met RVG Woningen? Op uw verzoek sturen wij u graag een lijst met referenties toe.

Bezoekadres

Ratio 16
6921 RW Duiven

T 026 - 363 92 55